ga terug



Privacy statement

Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee een natuurlijke persoon kan worden geïdentificeerd of identificeerbaar is. Hieronder geven wij aan welke persoonsgegevens wij van u kunnen verwerken (verwerken staat onder andere voor ontvangen, verwijderen, doorsturen en opslaan) en hoe we de informatie die u met ons deelt gebruiken. Dit Privacy Statement is in ieder geval van toepassing op het gebruik alle informatie die u met ons deelt via www.ashtonbrothers.nl; www.ashtonia.nl.

Ashton Brothers BV behandelt de door u verstrekte persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in november 2018.

Hoe verkrijgen we persoonsgegevens?

In veruit de meeste gevallen verkrijgen wij uw persoonsgegevens van u zelf. U geeft ons informatie als u een formulier invult, een berichtje achterlaat of een als we e-mailcontact met u hebben. Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens van u hebben verkregen via openbare bronnen of websites.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Wij gebruiken de verkregen gegevens om u de best mogelijke dienstverlening te bieden, dus bijv. de door u (aan)gevraagde informatie zo soepel mogelijk te verwerken.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan die worden beschreven in dit Privacy Statement tenzij we van tevoren uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebben gekregen.

We mogen alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor een ‘rechtsgrond’ bestaat. Zo’n rechtsgrond vormt een overeenkomst die u met ons bent aangegaan, maar ook uw toestemming vormt een rechtsgrond. Die toestemming geeft u door per e-mail of anderszins een vraag aan ons te stellen, waarbij u uw e-mailadres uitdrukkelijk achterlaat.

Twee soorten informatie

Op onze websites verzamelen en/of ontvangen we twee soorten informatie:

  1. Persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt: Ashton Brothers BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u met ons samenwerkt, gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
  2. Persoonsgegevens die om technische redenen automatisch aan ons worden doorgegeven: bij het bezoeken van onze websites worden automatisch enkele technische gegevens door uw computer en apparatuur aan ons systeem verstrekt, zoals het door u gebruikte IP-adres, het besturingssysteem, de verwijzende website en de gebruikte internetbrowser.

Dit zijn cookies (waarvoor de cookiemelding verscheen toen u de website bezocht). Zie de informatie over het Cookiebeleid hieronder.

IP-adressen en uw activiteiten op onze website blijven anoniem: we zien niet uw naam of mailadres, maar slechts de systeem gegevens.

- We verzamelen geen gegevens over uw surfgedrag. Organisaties gelinkt aan onze website zoals Facebook, Twitter, Instagram, Google en Google Analytics doen dit wel, als u onze website bezoekt. Tot de data van Google Analytics hebben wij toegang, maar deze gegevens zijn niet tot persoonsniveau te herleiden.

Indien we uw gegevens op een andere wijze verkregen hebben dan hierboven genoemd, dan zullen we dit, evenals de bron waar uw contactgegevens van kregen, expliciet benoemen in het eerste contact.

Voor foto’s van het evenement ASHTONIA geldt specifiek:

ASHTONIA is een groot evenement en dat willen we graag delen, met ons publiek, partners en sponsoren. Tijdens ASHTONIA wordt gefilmd en gefotografeerd. Op onze diverse social media kanalen zullen beelden van dit evenement verschijnen. Wij streven ernaar geen herleidbare foto’s te (laten) plaatsen. Daarnaast proberen we steeds tevoren toestemming van betrokkene(n) te krijgen.

Voor ons, als organisatie is het, vanwege het grote bezoekersaantal, onwerkbaar om aan iedere bezoeker persoonlijk toestemming te vragen. Wanneer de fotograaf een close-up (het gezicht is herkenbaar in beeld) maakt en deze geschikt vindt voor publicatie, dan zal er toestemming worden gevraagd. Twijfelt u of u of uw (klein)kind close-up is gefotografeerd, informeer dan bij de fotograaf.

Close-up foto's die reeds gepubliceerd zijn kunnen op verzoek na publicatie verwijderd worden. Neemt u daarvoor contact op met publiciteit@ashtonbrothers.nl.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld en vastgelegd. Als er sprake is van een wettelijke bewaarplicht of bewaartermijn op grond van (gedrags)regels dan houden wij die termijn uiteraard aan.

Hoe zijn deze gegevens beveiligd?

Ashton Brothers hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik in welke vorm dan ook van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

Als u vragen heeft of foutief gebruik vermoedt, neem dan contact op met privacy@ashtonbrothers.nl.

Toestemming

Door de hiervoor genoemde websites te bezoeken, gaat u akkoord met dit Privacy Statement alsmede de ‘gebruikersvoorwaarden’, ‘disclaimer’ en het ‘cookiebeleid’ die allen van toepassing zijn op deze websites. Hetzelfde geldt voor eventuele offline gegevens die u met ons deelt.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in te zien en indien nodig te laten wijzigen of verwijderen.

We geven uw informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden en delen op geen enkele wijze uw informatie met derden buiten de partijen die in dit Privacy Statement worden beschreven.


ga terug